ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Posted by

Σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ

και ειδικότερα στο πλαίσιο των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν με την

ΚΥΑ Δια/ΓΠ.οικ. 15954/2020/ΦΕΚ 726/Β/8-3-2020 για την προστασία της υγείας από τον νέο ιό,

Αναβάλλεται η Γενική Συνέλευση της Κυριακής, 15 Μαρτίου 2020

Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου.

Ελπίζουμε σύντομα να ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία σύγκλησής της

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                    H Γενική Γραμματέας

Γκουζιούλη Στ. Ματίνα                  Παπανικόλα Θεοφ. Σοφία