Διοικητικά

Η Πιάνα από το 1833 μέχρι τον «Καλλικράτη»

Η διοικητική πορεία της Πιάνας από το 1833 μέχρι σήμερα είναι η ακόλουθη:

-Προεπαναστατικά η Πιάνα, όπως και τα περισσότερα χωριά του Φαλάνθου, ανήκε στο βιλαέτι της Καρύταινας. Για το λόγο αυτό ακόμη και σήμερα πολλοί έχουν την εντύπωση ότι η Πιάνα, το Χρυσοβίτσι, το Λιμποβίσι, το Αρκουδόρεμα κλπ ανήκουν στη Γορτυνία όπου υπάγεται η Καρύταινα. Ο Κολοκοτρώνης και τα τρία χωριά, Πιάνα,  Αλωνίσταινα, Χρυσοβίτσι, τα έλεγε Καρυτινά ορδιά.

–  Το 1833 με το Β.Δ. της 3ης Απριλίου σχηματίστηκε ο νομός Αρκαδίας με πρωτεύουσα την Τρίπολη και με 4 επαρχίες: Μαντινείας με πρωτεύουσα την Τρίπολη, Γορτυνίας με πρωτεύουσα την Καρύταινα (αργότερα η Δημητσάνα), Μεγαλοπόλεως με πρωτεύουσα το Λεοντάρι (αργότερα η Μεγαλόπολη) και Κυνουρίας με πρωτεύουσα τον Πραστό (αργότερα το Λεωνίδιο).

– Το 1834 με το Β.Δ. της 9ης Νοεμβρίου δημιουργούνται 17 δήμοι στη Μαντινεία. Σχηματίζεται ο Δήμος Φαλάνθου με τα 4 χωριά: Φάλανθος (Αρκουδόρεμα), Πιάνα, Λιμποβίσι και Χρυσοβίτσι. Επίσης σχηματίζονται οι Δήμοι Ελισσούντος (Αλωνίσταινα) και Μαινάλου (Δαβιά) .

– Το 1840 με το Β.Δ. της 27ης Νοεμβρίου γίνονται 9 οι δήμοι της Μαντινείας. Συγχωνεύονται οι παλιοί δήμοι Φαλάνθου, Ελισσούντος, Μαινάλου και τμήμα του δήμου Τριπόλεως και δημιουργείται ο Δήμος Φαλάνθου με τα χωριά Πιάνα, Χρυσοβίτσι, Αλωνίσταινα, Αρκουδόρεμα, Λιμποβίσι, Ροεινό, Δαβιά, Ζαράκοβα, Τσελεπάκου, Συλίμνα, Καρτερόλι. Έδρα του Δήμου ορίζεται η Πιάνα και παραμένει έτσι για 70 χρόνια, μέχρι το τέλος του 1911.

-Το 1845 διευρύνεται περαιτέρω ο Δήμος Φαλάνθου συμπεριλαμβάνοντας και τα χωριά Καρδαρά, Λυκούρεσι και Λυκόχια.

– Το 1874 με το Β.Δ. της 1ης Οκτωβρίου ορίστηκε το παρακάτω εικονιζόμενο έμβλημα της σφραγίδας του δήμου Φαλάνθου με εισήγηση του αρμόδιου αρχαιολόγου Π. Ευστρατιάδη «…(ίνα) η σφραγίς του δήμου Φαλάνθου φέρη έμβλημα εν τω μέσω μεν «τον Πάνα, καθήμενον επί βράχου, παίζοντα την σύριγγα και έχοντα αμελώς την καλαύροπα εις τας αγκάλας του», γύρωθεν δε τας λέξεις «δήμος Φαλάνθου…». Προήλθε μάλλον από αρχαίο νόμισμα (550-420 π.χ.).

Δήμος Φαλανθ

– Το 1912 με τον νόμο ΔΝΖ΄ της 10ης Φεβρουαρίου «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» ο

Δήμος Φαλάνθου, που βρίσκεται να απαρτίζεται από τα παρακάτω 13 χωριά (γιατί στο μεταξύ ορισμένα είχαν εγκαταλειφτεί από τους κατοίκους τους): Πιάνα, Αλωνίσταινα, Αρκουδόρεμα, Άνω Δαβιά, Κάτω Δαβιά, Ζαράκοβα, Καρδαρά, Λυκόχια, Μαντέικα, Ροεινό, Συλίμνα, Τσελεπάκου και Χρυσοβίτσι, διαλύεται και στη θέση του ιδρύθηκαν 7 αυτόνομες Κοινότητες: Πιάνας (+ Καρδαρά και Λυκόχια, αργότερα αυτόνομες κοινότητες), Αλωνίσταινας, Ζαράκοβας (Μαινάλου), Ροεινού, Σιλίμνας, Τσελεπάκου (+Άνω και Κάτω Δαβιά) και Χρυσοβιτσίου (+ Μαντέικα). Το Αρκουδόρρεμα αρχικά προσαρτήθηκε στου Τσελεπάκου (ΦΕΚ 252/1912) και μετά 12 χρόνια (ΦΕΚ 150/1924) στην Κοινότητα Πιάνας.

– Με το Ν 2218/94 θεσμοθετήθηκαν τα Συμβούλια Περιοχής με την υποχρεωτική συμμετοχή των Kοινοτήτων κάθε περιοχής. Το Συμβούλιο Περιοχής 15ης  Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Αρκαδίας περιλάμβανε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες Κοινότητες με έδρα την Πιάνα.

-Το 1997 με το νόμο «Ιωάννης Καποδίστριας» ανασυστάθηκε ο Δήμος Φαλάνθου συμπεριλαμβάνοντας τα Δημοτικά Διαμερίσματα: Αλωνίσταινας, Πιάνας, Χρυσοβιτσίου (+Μαντέικα), Μαινάλου, Συλίμνας, Ροεινού, Τσελεπάκου (+Α. Δαβιά και Κ. Δαβιά). Έδρα του Δήμου ορίζεται η Δαβιά. Το έμβλημα του δήμου είναι το εικονιζόμενο παρακάτω.

 Δήμος Φαλ

-Το 2010 με τον «Καλλικράτη», (νόμος υπ αριθμ. 3852/2010 ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), δημιουργήθηκε ο νέος Δήμος Τρίπολης αποτελούμενος από τους πρώην δήμους Τρίπολης, Τεγέας, Σκιρίτιδας, Μαντινείας, Κορυθίου, Λεβιδίου, Βαλτετσίου και Φαλάνθου. Έτσι η Τοπική Κοινότητα Πιάνας, με το νέο νόμο, ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου του Δήμου Τρίπολης

Kατά τις απογραφές από το 1836 και μετά η Πιάνα δίνει πληθυσμιακά την ακόλουθη εικόνα:

 

1836   1843    1846    1850    1851    1856

404     445      709      625

 

1861    1870  1879    1889    1896    1907    1920

558      625      709      761      544

 

1928       1940    1951    1961    1965    1971

709         716      528      486      202      262

 

1978    1981    1991    2001  2011

262     174      262      227    120