Το χωριό

Έτσι και κατηφορίσει ο, ερχόµενος από Τρίπολη, ταξιδιώτης, στις στροφές της Σιλίµνας και πιάσει τη δηµοσιά, σηκώνοντας τα µάτια του θ’ ατενίσει, πέρα στον ορίζοντα, την ολόρθη εκκλησιά, που, ως φάρος, φωτίζει και προστατεύει τα χωριά του Φαλάνθου· είναι ο Άγιος Γεώργιος της Πιάνας θεµελιωµένος στις αρχές του 20ου αιώνα, πάνω σε βράχο!

 

Η Πιάνα βρίσκεται περί τα 20 χλµ. Ν∆ της Τρίπολης. Παλιότερα, ήταν έδρα του ∆ήµου Φαλάνθου µε Σταθµό Χωροφυλακής, Ιατρείο… Πρόκειται για προεπαναστατικό χωριό (από το 1600 µ.Χ. περίπου). Τ’ όνοµά της το χρεωστάει στο Θεό Πάνα!

Είναι ένας γραφικός οικισµός, η Πιάνα, φωλιασµένος στο ελατόδασος του Μαινάλου και χτισµένος στην ανατολική και δυτική ποδιά του µεγάλου βράχου στον οποίο είναι θεµελιωµένος ο Άγιος Γεώργιος.

Στη µικρή πλατεία της, ο νεοεισερχόµενος επισκέπτης «κλίνει το κεφάλι» στην προτοµή του Θ. Κολοκοτρώνη. Επίσης, δύναται, να επισκεφθεί το Λαογραφικό Μουσείο…

 

Είναι αλήθεια, ότι, κατά την Επανάσταση του ’21, το χωριό έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο! Με αρχηγό το ∆ηµ. Πλαπούτα υπήρχε Στρατόπεδο στην Πιάνα. Ψωµί ζύµωναν οι Πιανιώτισσες στους «εθνικούς φούρνους» του Χωριού…

 

Πανέµορφο χωριό το οποίο, δικαιολογηµένα, είναι χαρακτηρισµένο ως διατηρητέο αφού, εκτός της ιστορίας της, και η αρχιτεκτονική των σπιτιών του, συµβαδίζει και είναι αντιπροσωπευτική του όλου αρχιτεκτονικού ρυθµού του Φαλάνθου και της Μαντινείας… Τα σπίτια είναι όλα πετρόκτιστα, µε κεραµίδια στις στέγες αλλά και τα πορτοπαράθυρα είναι ξύλινα µε τις χειροποίητες αµπάρες και κλειδαριές, τους φούρνους στην αυλή…

 

Από την Πιάνα πηγάζουν πολλά νερά που υδροδοτούν την Τρίπολη! Χαρακτηριστικές είναι οι δύο Βρύσες, της «Κεντρικής πλ.» του Χωριού κι αυτής του «Κάππα». Όµως, στον Κάτω Μαχαλά είναι και η άλλη, η παλιά πετρόκτιστη «η Βρύση του Αφέντη»… Υπάρχει και Ξενώνας στο χωριό όπως και µαγαζιά…